Rewident sp. z o.o.
REWIDENT sp. z o. o. jest firmą audytorsko - księgową, działamy na rynku od 1996 roku. Wpisani jesteśmy na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 1566.

Zajmujemy się:
Badaniem sprawozdań finansowych
Przeglądem sprawozdań finansowych
Usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych
Sporządzaniem ekspertyz ekonomiczno-finansowych

kontakt