Rewident sp. z o.o.
REWIDENT sp. z o. o. jest firmą audytorsko - księgową, działamy na rynku od 1996 roku. Wpisani jesteśmy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 1566.

Zajmujemy się:
● Badaniem sprawozdań finansowych
● Przeglądem sprawozdań finansowych
● Usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych
● Sporządzaniem ekspertyz ekonomiczno-finansowych

kontakt